ניתן לשלוח תמונות לפיתוח בכל הגדלים דרך

photopro.ni@gmail.com 054-3809247